Grip op uitgaven, voordat u deze doet. ProActive Software geeft niet alleen grip op uw budget, maar ook sturingsinformatie voor verbetering op strategisch- en beleidsniveau.

ProActive Software

Hoe krijg ik grip op mijn uitgaven?

Dit krijgt u door te automatiseren, simplificeren en te combineren. Automatiseren, voor meer nauwkeurigheid met minder handelingen. Simplificeren, voor een duidelijk zicht op waar actie te ondernemen. En combineren, om meerdere processen met minder systemen te doorlopen.

  • Efficiënt, meetbare resultaten direct zichtbaar
  • Eenvoudig, het systeem spreekt voor zich
  • Volledig webbased, overal en altijd toegankelijk