Cases 2016-12-15T11:59:38+00:00
Wat betekent ProActive Software voor de klant? Meer efficiency,
minder administratieve lasten. Hetzelfde werk verzetten met
minder mensen.
2017-02-20T11:26:32+00:00

Aloysius

Toen vanuit de politiek een roep kwam om meer grip op uitgaven in het onderwijs, maakte Aloysius direct de stap naar digitalisatie. Ze begonnen met Kas & Pas en gingen daarna stapsgewijs over naar het volledige ProActive pakket: Purchase-to-Pay, Decentrale gelden en Declareren.

Lees verder >>

2017-10-17T09:00:38+00:00

Bink kinderopvang

Bink kinderopvang is een gefuseerde organisatie met 40 locaties. Zij hebben sinds enkele jaren de module Contractbeheer toegevoegd aan hun ProActive pakket dat bestond uit Factuurverwerking en Kas & Pas. Nu hebben medewerkers op alle 40 locaties toegang tot de contracten, waar ze ook zijn.

Lees verder >>

2017-10-17T09:01:12+00:00

Centraal Museum

Het verspreiden van papieren facturen onder verschillende budgethouders vonden ze bij het Centraal Museum een omslachtig proces. Nu zij de factuurstroom met ProActive hebben versneld, zijn facturen binnen één week na binnenkomst beoordeeld en gereed voor betaling.

Lees verder >>

2017-10-17T09:04:52+00:00

Claus Hotel & Event Center

Sinds 2003 lag bij Claus Hotel & Event Center een plan om de factuurverwerking te digitaliseren. Digitaal is sneller en beter, want tijd besparen, is geld besparen. Nu het gehele proces digitaal verloopt, krijgt hett hoofd Financiële administratie veel minder vragen en heeft hij tijd om zich te richten op het volledige proces.

Lees verder >>

2017-10-17T09:15:59+00:00

CSG Liudger

Hoewel de lange doorlooptijd van de facturen een heikel punt was, waren ze er bij CSG Liudger nog niet zeker van dat ze wilden overstappen op purchase-to-pay software. Na een referentiebezoek bij een van onze klanten kozen zij ProActive vanwege het gebruiksgemak. Dit scheelt ze een half FTE en dat is niet het enige positieve bijgevolg.

Lees verder >>

2017-10-17T09:20:13+00:00

DeSeizoenen

Voorheen hielden medewerkers bij DeSeizoenen het kasboek op papier en in Excel bij. Het Excel-bestand was dan alleen toegankelijk vanaf de eigen werkplek. “Sinds de implementatie van ProActive hebben we altijd inzicht in onze cijfers. En is de foutgevoeligheid van het werken geminimaliseerd.”

Lees verder >>

2017-10-17T09:21:06+00:00

DroomParken

Voor DroomParken was het duidelijk: digitaliseren en automatiseren van de factuurverwerking is noodzakelijk. Omdat budgethouders op verschillende locaties werken, werden facturen via de post heen en weer gestuurd. Nu zij dit digitaal doen is de doorlooptijd aanzienlijk verminderd.

Lees verder >>

2017-10-17T09:21:57+00:00

FNV

In het verleden hielden medewerkers bij FNV een eigen archief met kopieën van facturen bij. Vanwege de dependances door het hele land hadden zij een grote behoefte aan inzicht in alle facturen. Nu hebben alle betrokkenen online altijd toegang hebben tot facturen is de doorlooptijd met 67% afgenomen.

Lees verder >>

2017-10-17T09:23:00+00:00

Hampshire Hospitality

Bij Hampshire moest de administratie veel fouten corrigeren, waardoor de doorlooptijden veel te lang waren. In fases gingen zij over naar een volledig geautomatiseerd purchase-to-pay proces. De voordelen waren direct zichtbaar: minder facturen kwijt, minder fouten tijdens het boeken en een snellere workflow.

Lees verder >>

2017-10-17T09:23:39+00:00

HVO-Querido

Met 3.300 medewerkers, 70 kassen en 50 locaties die elk een eigen manier van werken hebben, zit een fout in een klein hoekje. HVO-Querido wilde dit voor zijn en stapte over op prepaid bankpassen. Nu heeft de financiële administratie weer een controlefunctie, in plaats van een invoerfunctie.

Lees verder >>

2017-10-17T09:24:08+00:00

INOS

Tot en met 2012 had INOS een administratiekantoor dat hen hielp bij de administratieve taken, zoals factuurverwerking. Omdat het versturen van facturen nog via de post ging, was er een doorlooptijd van drie tot vier weken. Nu zij digitaal in ProActive werken, is dat tot 70% afgenomen.

Lees verder >>

2017-10-17T09:24:24+00:00

KION

De afgelopen jaren is KION gegroeid naar 120 locaties. Een neveneffect van deze groei is een toenemende behoefte om financiële processen te structureren en efficiënter te laten verlopen. Nu zij de kasboeken digitaal beheren, hebben zij geen kastekort meer.

Lees verder >>

2017-10-17T09:24:39+00:00

Koraal Groep

De verwerking van decentrale gelden was voor de administratie van Koraal Groep een doorn in het oog. Op de leefgroepen waren medewerkers erg veel tijd kwijt aan de verantwoording van uitgaven in het financiële systeem. Nu zij met ProActive werken, hoeven medewerkers minder handelingen te doen en is het aantal fouten gereduceerd.

Lees verder >>

2017-10-17T09:25:19+00:00

Leger des Heils

Het verwerken van kasboekingen was een administratieve last bij het Leger des Heils. Zij wilden specifiek een pakket waar kasbeheerders en locatiemedewerkers zonder boekhoudkundige kennis ook in kunnen werken. Nu zij digitaal werken is het kasverkeer vereenvoudigd. En de administratieve last, die zijn ze kwijt.

Lees verder >>

2017-10-17T09:25:55+00:00

Nova College

Het automatiseren van secundaire processen is een steeds vaker besproken onderwerp binnen het onderwijs, omdat op dit vlak veel winst te behalen valt. Zo ook bij het ROC Nova College, waar zij jaarlijks 15.000 inkoopfacturen handmatig verwerkten. Sinds de automatisering van de factuurverwerking verwerken zij 90% van de facturen digitaal.

Lees verder >>

2017-10-17T09:30:06+00:00

NVZ

“Toen de verplichtingenadministratie in Excel niet meer aansloot op de facturen, moesten we op zoek naar een efficiënte oplossing om facturen en verplichtingen bij elkaar te brengen,” vertelt Monique van de Haar, medewerker Financiële administratie. “Nu heb ik altijd kloppende informatie paraat.”

Lees verder >>

2017-10-17T09:32:03+00:00

Rivierduinen

‘Bij het Shared Service Centrum verzorgen wij de administratie voor de verschillende onderdelen van onze GGZ-instelling. De grote uitdaging voor ons is om een zo hoog mogelijke klanttevredenheid te krijgen tegen zo laag mogelijke kosten. Wij proberen dit voor elkaar te krijgen door zo slim mogelijk en zo effectief mogelijk te werken.

Lees verder >>

2017-10-17T09:32:37+00:00

Stadsschouwburg Utrecht

Voor veel organisaties is de doorlooptijd van facturen een reden om over te gaan op digitale factuurverwerking. In sommige gevallen is inzicht in de factuurstatus een belangrijkere reden. Zo ook bij stadsschouwburg Utrecht. Nu het proces digitaal verloopt vinden zij facturen binnen enkele seconden terug.

Lees verder >>

2017-10-17T09:33:24+00:00

Stichting Westelijke Tuinsteden

“Onze verschillende locaties zorgden voor een complex factuurverwerkingsproces. Het resultaat hiervan: lange doorlooptijden en aanmaningen die de schooldirecteuren niet konden herleiden”, vertelt Barend. Nu zij met ProActive werken is die doorlooptijd gehalveerd, waardoor ze aanmaningen voorkomen.

Lees verder >>

2017-10-17T09:33:56+00:00

Stichting Zorgbalans

In slechts twee maanden tijd moest stichting Zorgbalans de implementatie van Kas & Pas+ doorlopen, 200 bunq bankpassen activeren en vervolgens verspreiden onder 45 teams. Hoe is dat gelukt? Door teamwork, korte lijnen en snel schakelen.

Lees verder >>

2017-10-17T10:41:30+00:00

Syncasso

Syncasso had de doelstelling om vele handmatige slagen te automatiseren en zo de doorlooptijd van inkoopfacturen te versnellen. De manager Finance & Control vertelt dat deze ruimschoots is behaald. “Sinds wij met ProActive werken worden facturen gemiddeld twee maal zo snel verwerkt.”

Lees verder >>

2017-10-17T10:41:53+00:00

UNICEF

Bij UNICEF werden binnenkomende facturen fysiek door de organisatie gestuurd. Vaak moeten meerdere personen een factuur goedkeuren. Ondanks dat de budgethouders in één gebouw gevestigd zijn, leverde dit toch veel problemen op. “Een van de grootste voordelen, is dat wij nu zien wie welke facturen heeft getekend.”

Lees verder >>

2017-10-17T10:43:05+00:00

WelThuis

Tijdens de reorganisatie bij stichting WelThuis werd de backoffice gehalveerd. Met de helft van het aantal mensen moesten zij dezelfde handelingen doen. Nu zij de processen hebben geautomatiseerd hebben zij een beter inzicht hebben in de factuurverwerking en kunnen zij facturen matchen met inkooporders.

Lees verder >>

2017-10-17T10:43:22+00:00

Xpect Primair

"De implementatie verliep erg soepel. Wij waren vanaf dag één gewend aan het gebruik van de software en hadden echt zoiets van: hadden we dit maar eerder! Vooral het digitale archief! Voorheen moesten de medewerkers nog naar de archiefruimte en de papieren facturen daar zien te vinden. ProActive levert op dit vlak alleen al een enorme tijdswinst op."

Lees verder >>