DeSeizoenen 2017-01-16T11:39:40+00:00

DeSeizoenen

“Sinds de implementatie van ProActive is de administratieve verwerking van het groepsgeld via de kassen en bankrekeningen volledig geoptimaliseerd!”
Ans Amkreutz, bedrijfseconomisch adviseur

DeSeizoenen is een zorgorganisatie die diensten verleent en voorzieningen ter beschikking stelt op het gebied van zorg, leven en werken voor cliënten met een verstandelijke beperking, meervoudige handicaps en/of gedragsproblematiek. Dienstverlening van DeSeizoenen is vooral te vinden in het oosten en zuiden van Nederland.

Grip op het proces
Voorheen hielden medewerkers het kasboek op papier en in Excel bij. Het Excelbestand was alleen toegankelijk vanaf de eigen werkplek. Bovendien was het bijhouden van een kasboek op papier erg foutgevoelig; zo kwamen verkeerde boekingen bijvoorbeeld regelmatig voor. DeSeizoenen vond dankzij ProActive meer grip op het proces.

Meer controle, minder fouten
Ans Amkreutz, bedrijfseconomisch adviseur vertelt over haar ervaring met ProActive: “Sinds de implementatie van ProActive is bevestigd dat in het verleden heel inefficiënt gewerkt werd. De foutgevoeligheid van het werken is nu geminimaliseerd. We hebben nu altijd inzicht in onze cijfers. Het is nu in één oogopslag helder wat wel en niet in de boeking hoort. Daarnaast is de applicatie decentraal benaderbaar, zelfs vanaf huis. We hebben één bank waar alle passen aan gekoppeld zijn. Inkomsten worden automatisch geboekt en hoeven we nu niet meer te verantwoorden. Dat krijg je met een Excelbestand niet voor elkaar. Dankzij ProActive is de verwerking van het groepsgeld via de kassen en bankrekeningen nu volledig geoptimaliseerd!”

ProActive referentie DeSeizoenen

Facts & Figures

Contact opnemen