Koraal Groep 2017-01-16T11:49:11+00:00
“Het bijhouden van gelden is sterk versimpeld voor medewerkers in het veld.”
Antoine Laumen, hoofd Financiële administratie Koraal Groep

Koraal Groep

Koraal Groep is een organisatie die bestaat uit 11 stichtingen in Limburg en Noord-Brabant die advies en ondersteuning bieden aan mensen met een beperking of belemmering op verstandelijk, lichamelijk en/of psychosociaal gebied.

Verantwoording van gelden
De verwerking van uitgaven was binnen de administratie van Koraal Groep een doorn in het oog. Medewerkers waren erg veel tijd kwijt om de verantwoording op de juiste manier in het financiële systeem te verwerken en moesten veel dubbele handelingen en controles doen. Daarnaast ging er veel fout in het proces. Zo kwamen bijvoorbeeld kasverschillen vaak voor.

Administratie door medewerkers uit het veld
Op zoek naar meer grip op het proces, gingen de organisatie op zoek naar een webportaal om de kas-, bank- en cliëntgelden flexibel mee in te richten. Een belangrijke vereiste hierbij was dat het registreren en verantwoorden van deze gelden bij de medewerkers in het veld diende te gebeuren. De uiteindelijke keuze viel op ProActive, omdat de door ProActive geboden oplossing het beste aansloot op de eisen en wensen.

Een kwalitatief hoogstaande oplossing
Antoine Laumen, Hoofd Financiële Administratie: “De belangrijkste doelstelling van het project was om een efficiëntere werkwijze te hanteren die tijdswinst zou opleveren binnen de leefgroepen en de financiële administratie. Op basis van het verminderen van het aantal handelingen en het reduceren van het aantal fouten zou deze doelstelling gerealiseerd moeten worden.

Dankzij ProActive is het bijhouden van decentrale gelden voor medewerkers in het veld sterk versimpeld. Ook op management niveau profiteren wij van de voordelen: zo biedt het nieuwe kasbankboek bijvoorbeeld meer mogelijkheden om actuele financiële en betrouwbare informatie aan te leveren. De doelstellingen zijn dan ook ruimschoots behaald. De uitdagingen die het project heeft gekend hebben voor een kwalitatief hoogstaande oplossing gezorgd. We kijken uit naar de toekomstige samenwerking met ProActive!”

ProActive referentie Koraal Groep

Facts & Figures

Contact opnemen