Kas & Pas 2017-07-17T14:03:26+00:00

ProActive Kas & Pas

Hoeveel tijd besteden medewerkers aan de kasadministratie?

De kasadministratie zorgt voor veel werk. Eerst in het kasboek registreren, dan gegevens overnemen. Het digitaal beheren van de kasadministratie scheelt dubbel invoerwerk. Terwijl medewerkers op locatie de inkomsten en uitgaven registreren, ziet de centrale administratie wat de medewerkers hebben ingevoerd en dus waar het geld aan uitgegeven is.

  • Kasadministratie bijhouden zonder boekhoudkundige kennis
  • Elimineert doublures en voorkomt invoerfouten
  • Met één klik door naar financieel pakket

Grip op uw uitgaven

Eén nauwkeurige kas- en bankadministratie van alle locaties.

Versimpel

Maak het bijhouden van kasgeld kinderspel

Bewaak

Krijg direct inzicht in juistheid en tijdigheid

Integreer

Verwerk al uw kassen rechtstreeks in de boekhouding

prijsinformatie opvragen
Online demo aanvragen
Factsheet downloaden
proactive Nieuws
Klantcases lezen