"Dankzij ProActive weten wij exact welke kosten wij kunnen verwachten."
Casper Lohuis, financieel directeur DroomParken

ProActive Verplichtingen

Wilt u zicht op al uw verplichtingen?

Deze kunnen voortkomen uit een contract, een order in uw facilitair of ERP-pakket, of ontstaan bij een project. Maar het zijn allemaal gemaakte afspraken die u dient na te komen. In het digitaal systeem heeft u een duidelijk overzicht van uw verplichtingen. En de rapportages geven u zicht op de realisatie van een project ten opzichte van het budget.

  • Projectrapportages
  • Facturen matchen met verplichtingen

Grip op uw uitgaven

Een overzichtelijke administratie van alle te verwachten kosten.

Registreer

Alle verplichtingen eenduidig vastleggen

Verbind

Verband leggen met inkoopfacturen

Valideer

Automatisch facturen beoordelen

Contact
Online demo
Factsheet
Nieuws
Klantcases